O NAS

Nazywam się Wojciech Żniński i cieszę się, że odwiedziliście Państwo stronę internetową mojej firmy, którą założyłem w 2001 roku.

Osobiste 30-letnie doświadczenie zawodowe i wieloletnia praktyka mojego Zespołu zajmującego się m.in. inwestorstwem zastępczym, pełnobranżowymi nadzorami inwestorskimi, przeglądami obiektów, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami i wyceną nieruchomości, zapewnią Państwu partnerskie, profesjonalne i transparentne usługi.

Współpracując z Inwestorami- ja i mój Zespół wykazujemy się pełnym zaangażowaniem od etapu „pomysłu/koncepcji” inicjowanego przez Inwestora, poprzez czynny udział i współpracę z powołanymi zespołami projektowymi, organizowanie przetargów wykonawczych na realizację przedsięwzięcia, pełnobranżowy nadzór robót, weryfikacje i rozliczenia protokolarno-finansowe, kończąc- na przekazaniu Inwestorowi pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

W swoim zawodowym i firmowym „portfolio” mogę pochwalić się realizacją i uczestnictwem przy realizacji obiektów:

  • przemysłowych i produkcyjnych (kubaturowych), o zróżnicowanych nowoczesnych technologiach (m.in. z liniami produkcyjnymi, laboratoriami badawczymi, systemami automatycznego składowania i kompletacji wyrobów).
  • usługowo-handlowych,
  • biurowych i marketingowo-biznesowych,
  • kulturalnych,
  • mieszkalnych- wielorodzinnych,

Do tej pory świadczyłem usługi m.in. dla Inwestorów: z branży chemicznej i poligraficznej, produkujących stolarkę okienną, opakowania szklane (huta), zajmujących się wynajmem powierzchni usługowo-handlowych.

Współpracowałem także z Inwestorami publicznymi-instytucjonalnymi (kulturalno-naukowymi, urzędami, służbą zdrowia) i prywatnymi- realizującymi obiekty o charakterze jednorodzinnym i rezydencjonalnym.

Do wymiernych sukcesów mojej firmy mogę zaliczyć m.in. dwukrotne (w latach 2006 i 2013) zdobycie wraz z Inwestorami i Generalnymi Wykonawcami robót nagród I- stopnia i tytułów „Budowy Roku” za zrealizowane inwestycje- w konkursach organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Pomijając powyższe, za najważniejszy sukces każdej budowy zrealizowanej przy moim udziale uważam pełną satysfakcję i zadowolenie Inwestora.

Ze względu na fakt, iż zdecydowana większość Inwestorów ceni sobie swoją prywatność, celowo nie zamieszczam posiadanych zdjęć i opisów zrealizowanych inwestycji.

W przypadku Państwa zainteresowania moimi usługami, deklaruję zaprezentowanie osiągnięć i umożliwienie wspólnej wizytacji wybranych obiektów moich dotychczasowych Klientów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących współpracy i świadczonych usług przez moją firmę namawiam do bezpośredniego kontaktu.

Wojciech Żniński